Uslovi korišćenja

Pristupanjem sajtu POVEZI.com ste saglasni sa sledećim uslovima:

Pregled informacija, dodavanje ponuda za vožnju i registracija na sajtu je besplatna.

Sve informacije na našem sajtu su informativnog karaktera i ne možemo garantovati kompletnost i tačnost objavljenih informacija. Korisnik sajta preuzima svu odgovornost za iznete ponude, moguće rizike, finansijske obaveze prema državi, nastale aktivnostima i korišćenjem ovog sajta, a u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Vlasnik sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu korišćenjem sajta i informacija dostupnim na sajtu, bilo direktnu ili posrednu.

Usluga sajta nije namenjena komercijalnim prevoznicima. POVEZI.com zadržava diskreciono pravo da ukloni oglase za koje smatra da su postavili komercijalni prevoznici kao i da ukine korisničke naloge asocirane sa tim oglasima.

Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog vašeg pristupa sajtu i njegovom sadržaju, ili nemogućnosti da pristupite, ovoj internet prezentaciji ili zbog vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju koja se u njemu nalazi. Takođe, ne prihvatamo ni bilo koju obavezu za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene, i specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu štetu. Ovo ograničenje obuhvata oštećenja i sve viruse koji mogu da se jave na vašoj kompjuterskoj opremi.

Objavljivanje tuđih ličnih informacija (brojeva telefona, adrese, e-mail-ova i slično) nije dozvoljeno, a ukoliko neko želi da javno iznese sopstvene lične podatke, može to učiniti na sopstvenu odgovornost, ali vlasnik sajta nije u obavezi da te podatke naknadno uklanja.

Sve veze prema drugim internet prezentacijama služe kao pogodnost. Ne preuzimamo odgovornost niti kontrolu nad sadržajem ili radom takvih prezentacija niti za bilo koju štetu nastalu njihovim korišćenjem.

Zadržavamo pravo da izmenimo, zamenimo ili izbrišemo svaki sadržaj i/ili ograničimo selektivno pristup delu sajta ili korisniku foruma i/ili prekinemo distribuciju ove internet prezentacije u bilo koje vreme po ličnom pravu diskrecije.

Neovlašćeno reklamiranje i komercijalizacija u okviru foruma, kao i promocija Multi Level Marketing proizvoda je zabranjena.

Sadržaj ove internet prezentacije je zaštićen zakonima o autorskom pravu. Možete slobodno da presnimite sadržaj ove internet prezentacije, međutim, samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne sme umnožavati ili koristiti na neki drugi način bez našeg pismenog odobrenja.

Sva pitanja, komentari, predlozi i svaki drugi kontakt, uključujući sve ideje, pronalaske, koncepte, tehnologiju ili znanje poslate na ovu internet prezentaciju elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, nećemo smatrati poverljivim i one postaju naše vlasništvo. One se dalje mogu koristiti bez ograničenja na bilo koji način i u bilo koju svrhu uključujući i usavršavanje, proizvodnju i/ili prodaju robe ili usluga.

Firme i lica koja se nalaze u našem adresaru su odgovorna za tačnost informacija koje su nam dale na korišćenje. Takođe, ne možemo proveravati njihovu tačnost i kompetentnost, a samim tim ne možemo ni preuzeti odgovornost za njih.

Vlasnik sajta zadržava pravo da naknadno izmeni i/ili dopuni uslove korišćenja sajta, a o čemu će korisnici biti obavešteni putem ove stranice i automatski važe za sve članove sajta od trenutka postavljanja.

Pristupanjem sadržaju POVEZI.com se slažete sa gore navedenim.

Sve sugestije su dobrodošle.Vaš POVEZI.com tim
Šta se traži?
Poslednjih 5 pretraga
Beograd Bern 27.09.2023
traži vozača
Leskovac Beograd 26.09.2023
traži vozača
Pančevo Niš 24.09.2023
traži vozača
Regensburg Rijeka 25.09.2023
traži vozača
Beograd Niš 25.09.2023
traži vozača
Pratite nas i na twitteru!

POVEZI.com na vašem
Android telefonu!